Pliki do pobrania

Ten dział poświęcony został w całości zagadnieniom prawnym. Znajdą w nim Państwo aktualnie obowiązujące akty prawne związane ze sprzedażą bezpośrednią produktów żywnościowych przez rolników, działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną, oraz najnowsze projekty przepisów poświęconych tym aspektom.


1.

Projekt Ustawy z 2016 r. o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
2.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. z dn. 5 kwietnia 2016 r., poz. 451). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
3.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z dn. 24 lutego 2016 r., poz. 230). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z dn. 26 października 2015 r., poz. 1703). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
5.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z dn. 13 lipca 2015 r., poz. 973). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
6.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z dn. 30 stycznia 2015 r., poz. 161). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
7.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) (Dz.U. z dn. 19 grudnia 2014 r., poz. 1845). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line
8.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz.U. z 2010 r., Nr 135, poz. 910). Pliki do pobrania [POBIERZ PLIK]
Line